Partners van PetBase

Omdat wij met PetBase de beste databank van Nederland willen zijn en blijven, vinden wij het belangrijk om met diverse partners in de branche samen te werken. De volgende samenwerkingen zijn wij hiervoor aangegaan:

Diergeneeskundig Memorandum
Postbus 539
1200 AM Hilversum
(035) 62 55 184
https://diergeneeskundigmemorandum.nl

PetBase is niet alleen goed in prijs zijn, maar ook duidelijk en gebruiksvriendelijk. Een makkelijke en snelle aanmelding kan uigevoerd worden via de softwarepakketten van:

IDEXX Animana
(070) 700 70 33
https://www.animana.nl

VetsWare Software
(088) 838 79 17

http://vetsware.nl

PetBase is een door de overheid aangewezen databank voor het registreren van gechipte honden. Hiervoor werken wij samen met het Ministerie Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemerd Nederland
(088) 042 42 42
https://www.rvo.nl