Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.petbase.eu.

Zonder toestemming mag niets van deze website gekopieerd of overgenomen worden. Hoewel uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. U kunt geen rechten claimen op eventuele fouten die op deze website staan. Wel zouden wij eventuele onvolkomendheden gemeld willen hebben zodat we dit document actueel en up-to-date kunnen houden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Nederlands recht is van toepassing.