Zeldzame vogels doen het goed in Nederland

De afgelopen jaren hebben soorten zoals de rode wouw, de zeearend en diverse uilensoorten, zoals de oehoe, het goed gedaan in Nederland. Volgens cijfers van het Meetnet Broedvogels van Sovon Vogelonderzoek Nederland, een organisatie die vogeltellingen wetenschappelijk analyseert, hebben deze zeldzame roofvogels en uilen op meer plaatsen gebroed en ook jongen grootgebracht.

Bijzonder is dat de zwarte wouw voor het eerst een nest heeft gebouwd in Gelderland en er zijn ook op twee nieuwe plekken nesten van deze soort gespot in Zuid-Limburg. De zwarte wouw broedt pas sinds 2009 in Nederland. De rode wouw, die sinds 2010 in Nederland broedt, heeft het dit voorjaar nog beter gedaan. Volgens vogelonderzoekers van Sovon heeft deze soort dertig nesten bezet in Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland.

Zeldzame vogels
Zeldzame vogels

Hoewel er vorig jaar 32 nesten waren, beschouwen ze dit aantal van 30 nesten als “een prachtig resultaat”. Ook de zeearend, die pas sinds 2006 terug is als broedvogel in Nederland, blijft het goed doen, aldus Sovon. Dit jaar zijn er dertig nesten gespot en in 22 daarvan legden de vogels eieren. In totaal zijn er 30 jongen geboren, waarvan er tenminste 22 zijn uitgevlogen. Daarnaast waren er in de Biesbosch en op de Veluwe vier visarendparen die samen tien jongen kregen.

De oehoe, een bekende uilensoort, heeft zich in recente jaren gestaag uitgebreid in Nederland. Volgens Sovon, een organisatie die vogeltellingen wetenschappelijk analyseert, zijn deze grote uilen dit jaar op 67 plaatsen waargenomen. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen ze op 54 plaatsen werden gezien, en 2016, toen ze alleen op 17 plaatsen te vinden waren.

De oehoe heeft dit jaar 43 nesten gebouwd in het zuiden en oosten van het land. Andere uilensoorten die het volgens Sovon goed doen in Nederland zijn de dwerguil en de dwergooruil.

Are you already following us on our social media channels?

Every Monday and Thursday we provide all our followers with fun, interesting or important news about pets and animals. Do you find this interesting? Be sure to follow us on our social media channels!

en_GBEnglish

Login

Team PetBase