Disclaimer - Privacy statement
Verplichte registratie van honden
Sinds 1 april 2013 moeten honden worden aangemeld bij een aangewezen databank. PetBase is zo'n aangewezen
databank. Honden geboren (of geïmporteerd) vóór
1 april 2013 vallen buiten deze regeling. Een goede
registratie is dan nog steeds aan te raden.