Uw gegevens zijn veilig bij PetBase

PetBase voldoet aan alle eisen die voor de privacywetgeving AVG van toepassing zijn. Aangewezen instanties kunnen uw gegevens, waarvan u zelf bepaalt welke zichtbaar zijn, opvragen als uw dier gevonden is.

Bekijk uw gegevens