Nieuwe regelgeving Honden!

Update: Sinds 1 april 2013 hebben honden uit Nederland of uit het buitenland een identificatie- en registratieplicht (chippen en registreren). Met een wijziging in de regelgeving rondom honden gaat op november 2021 een aantal zaken veranderen in de PetBase databank. De regels worden door de minister aangescherpt, omdat er met een groot deel van de illegale handel veel geld te verdienen valt en honden onder slechte omstandigheden worden verhandeld. Alle registraties zijn aangescherpt en de logistiek om de paspoort en chip is verder gereguleerd.

Op 1 november 2021 zal de nieuwe regelgeving Hond van kracht gaan. Precies op die datum mag PetBase pas de nieuwe regelgeving en doormeldingen met RVO starten.

Naast een goede chip en registratie wordt een officieel EU-dierenpaspoort verplicht. Daarnaast is de hele logistiek van chips en paspoorten aangepast. Alle logistieke handelingen hiervan moeten gemeld worden. De focus ligt daarbij op honden en het in beeld krijgen van malafide hondenfokkers en handelaren. De houders van de honden zijn verantwoordelijk voor het registreren.

Voor de nieuwe wetgeving rondom honden en het registreren van dieren, chips en Europese dierenpaspoorten krijgt PetBase momenteel groot onderhoud. De grootste aankomende wijzigingen zijn voor eigenaren. Die krijgen een eigen PetBase-account, waaronder alle dieren geregistreerd staan. Voor de professionals, dierenartsen, chippers en andere organisaties krijgt het backend een overzichtelijker ontwerp.

Alle nieuwe regels moeten voorkomen dat:

  • pups op te jonge leeftijd worden gescheiden van hun moeder;
  • honden onder slechte omstandigheden vervoerd worden;
  • zieke en slecht gesocialiseerde pups bij een nieuwe eigenaar komen;
  • besmette honden een gevaar voor de gezondheid vormen (bijvoorbeeld: hondsdolheid, een ziekte die van hond op mens overgaat);
  • hondenkopers worden misleid om voor buitenlandse pups te kiezen zonder Nederlandse chips en paspoorten.
  • Naast gefokte of geïmporteerde honden moeten ook honden die langer dan drie maanden in Nederland verblijven geregistreerd worden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

PetBase is al vanaf 1998 een databank en zal voor haar klanten een databank voor dieren blijven en daarnaast een portaal functie voor de RVO vervullen. Wij bewaren gegevens van de dieren en eigenaren voor het terugbrengen van een vermist of verloren dier naar de eigenaar. Als een eigenaar niet geregistreerd wil zijn dan kan hij na het aanmelden zich weer uitschrijven. Na uitschrijven zullen de gegevens automatisch worden verwijderd uit PetBase.

Heel belangrijk is dat alle eerste meldingen op naam van de fokker of importeur gezet moeten worden. Niet zoals nu soms nog gebeurt gelijk op naam van de eigenaar. Fokkers en Importeurs hebben deze verplichting en daarop staat een boetebedrag van bijna 20.000 Euro als deze niet wordt nageleefd.

In vogelvlucht staan hieronder de aanpassingen:

Dierenarts

Een EU-dierenpaspoort mag alleen aan een dierenarts geleverd, en door deze dierenarts uitgegeven, worden. De dierenarts kan via PetBase het paspoort koppelen aan het chipnummer. Het dierenpaspoort moet binnen 1 week na uitgifte van dit officiële identificatiedocument doorgemeld worden naar RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Alle honden moeten vanaf ingang van de nieuwe wet een EU dierenpaspoort hebben.

Alle Import meldingen moeten bij een dierenarts gedaan worden. Dit heeft grote impact voor de stichtingen die dieren importeren.

Een dierenarts mag Chips bestellen, zie Chipper hieronder.

Een dierenarts moet controleren of de gegevens juist zijn aangemeld bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Dierenartsen zijn in de beleving van PetBase heel belangrijk. Deze groep weet wat ze doen en zijn daarvoor opgeleid. Daarom zijn we blij dat een dierenarts en professional in opdracht van de eigenaar de doormeldingen naar RVO mag blijven doen.

Chipper (professional)

ISO FDX-B chips (transponders) mogen alleen aan geregistreerde chippers en dierenartsen geleverd worden. Een chipper kan een chippernummer aanvragen bij de RVO. Voor de dierenartsen is dit al automatisch geregeld via het Diergeneeskundig register (CIBG-nummer).

Alle chips met een Nederlandse landencode(528) moeten doorgemeld worden naar RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), ongeacht in wat voor dier ze ingebracht worden. PetBase zal waar mogelijk dit automatisch doen, mits de chips zijn geleverd door PetBase is dit eenvoudig te automatiseren.

Alle meldingen naar de overheid moeten dezelfde dag doorgegeven worden aan de RVO. PetBase gaat dit neartime doen (zo snel als mogelijk). De RVO kan niet garanderen dat ze 24 uur per dag online zijn. Deze discussie voert PetBase al enige tijd maar ze zijn niet in staat het systeem zo robuust te maken dat het 24 uur per dag draait. Het kan zijn dat ze overdag (vaak op zaterdag) onderhoud doen en dan kan geen enkele melding doorgezet worden. De aanmelding zal daarom zo aangepast worden dat het probleem van RVO zo min mogelijk een probleem is voor onze instanties.

Fokkers

Een fokker is niet meer enkel beroepsmatig, dit kunnen nu ook particulieren zijn die een nestje fokken.

De fokker moet de chip altijd aanmelden op zijn eigen naam. Iedereen die honden fokt is een fokker en moet een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben. Dit nummer kan alleen bij de RVO aangevraagd worden voor € 19,00. Voor niet beroepsmatige fokkers is dit bedrag maar eenmalig. De registratie kan door de fokker zelf worden gedaan maar mag ook door de dierenarts of chipper in opdracht van de fokker worden uitgevoerd.

Een professional die de chip aanbrengt moet een aanbrengmelding van de chip insturen naar de RVO.

Na verkoop moet de eigenaar zijn dier zelf op naam zetten. PetBase heeft hiervoor een verhuisnummer. Dit nummer kunt u terugvinden in het PetBase portaal.

Eigenaren

De eigenaar blijft verantwoordelijk voor de registratie van de hond. Dat is nu ook al zo en daar verandert niet veel aan.

Een eigenaar die een nestje honden fokt moet ook een UBN hebben, zie bovenstaand stuk over Fokkers.

Is de hond helemaal niet geregistreerd dan moet de eigenaar een UBN aanvragen bij de RVO en kan deze alsnog aangemeld worden bij de RVO.

Registratie hond

Honden moeten na geboorte binnen 7 weken geïdentificeerd worden door te chippen en te registeren bij PetBase.

Importhonden die langer dan 3 maanden in Nederland verblijven moeten geregistreerd worden.

Na verkoop of bij het weggeven van de hond moet een houder de hond binnen 14 dagen uitgeschreven hebben en de nieuwe houder geregistreerd zijn.

Bij overlijden van een dier moet de houder binnen 14 dagen het dier overleden melden.

Voor meer informatie kijk op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden

nl_NLDutch

Inloggen

Team PetBase