Disclaimer - Privacy statement

Verplichte identificatie en registratie van honden per 1 april 2013

Pup

Vanaf 1 april 2013 is het verplicht om honden, door middel van het inbrengen van een chip, te identificeren en te registreren bij een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank.

Deze registratie geldt voor:

Voor I&R van honden die na 1 april 2013 in Nederland geboren zijn, worden alleen chips geaccepteerd die voldoen aan de gestelde eisen van de ministriƫle regeling. Deze chips moeten een code hebben die begint met 528 (de landencode voor NL). PetBase kan chips leveren die voldoen aan deze eisen. Daarnaast mogen alleen dierenartsen en beroepsmatige inbrengers de chips plaatsen. De chips mogen niet herbruikt en verwijderd worden, tenzij de verwijdering noodzakelijk is vanwege een diergeneeskundige oorzaak.

Dierenartsen en beroepsmatige inbrengers hebben een administratieplicht. Zij zijn verplicht de datum van het inbrengen én het nummer van de chip te registreren. De identificatie en registratie zijn verplicht voor mensen die een hond houden, verhandelen, vervoeren, aanvoeren of overdragen. Als de registratie definitief is mag de hond verder verhandeld, geschonken of anderszins overgedragen worden.
De verplichte registratie wordt in eerste instantie doorgemeld naar de Centrale Databank Dieren van de overheid. Het is niet verplicht om de informatie beschikbaar te stellen voor het terugvinden van de hond bij vermissing. Voor het terugbrengen van de hond naar de eigenaar zal extra toestemming gevraagd worden aan de eigenaar.

PetBase is een aangewezen databank voor verplichte identificatie en registratie van honden.

Het doel van de verplichte registratie is het aanpakken van de illegale en malafide hondenhandel. Het heeft dus niets te maken met de gemeentelijke hondenbelasting.

Informatie over de aanwijzing kunt u nalezen op de website van Dienst Regelingen.

Alle informatie over deze nieuwe wet kunt u online lezen op het staatsblad.