Disclaimer - Privacy statement

Veelgestelde vragen

Eigenaar
1. Hoe meld ik mijn huisdier aan bij PetBase?
2. Waarom zit mijn dier nog niet in de databank?
3. Wat doe ik als mijn gegevens niet correct vermeld staan?
4. Hoe voorkom ik dat mijn persoonlijke gegevens bij opvragen getoond worden?
5. Mijn huisdier is overleden, hoe verwijder ik de gegevens?
6. Mijn dier is al geregistreerd bij een andere databank. Kan deze ook bij PetBase aangemeld worden?
7. Ik heb geen registratie-/formuliernummer, wat nu?
8. Kan de chip kapot gaan of breken en een reactie bij het dier veroorzaken?
9. Ik heb een nieuwe dierenarts, hoe pas ik de instantie aan die bij mijn aanmelding staat?
10. Bij de registratie van mijn dier staat gecastreerd, maar het is een vrouwtje!?
11. Mijn dier is uitgeschreven door de vorige eigenaar, kan ik de inschrijving weer activeren/inschrijven?

Instantie
1. Moet een huisdier een transponder met de Nederlandse landcode (528) hebben voor grens overschrijdend verkeer?
2. Kunnen paarden ook geregistreerd worden bij PetBase?
3. Hoe meld ik betaalbaar en snel transponders aan?
4. Wij willen met ons asiel transponders aanmelden bij PetBase. Hoe werkt dat?
5. Hoe is een chipnummer opgebouwd?
6. Wat zijn de normen 11784 en 11785?
7. Wat is de optie "niet gebruiken voor hereniging"?
8. Ons asiel heeft een dier gekregen waarvan de eigenaar afstand gedaan heeft, hoe zetten we deze op onze naam?

 

Eigenaar

1. Hoe meld ik mijn huisdier aan bij PetBase?
Aanmelden bij PetBase kan alleen via aanmeldende instanties zoals een dierenarts of asiel. Op onze website, optie dierenkliniek zoeken kunt u zoeken naar een aanmeldende instantie bij u in de buurt.

2. Waarom zit mijn dier nog niet in de databank?
Aanmeldende instanties dienen uw gegevens elektronisch bij ons aan te melden. Na elektronische aanmelding zijn uw gegevens direct opvraagbaar via onze website. De instantie moet soms nog wel het geel/groene aanmeldingsformulier naar ons sturen ter controle. In dat geval kunt u uw gegevens pas wijzigen nadat de controle heeft plaatsgevonden.
Als u er niet uitkomt met de aanmeldende instantie dan kunt u het blauwe formulier dat u heeft ontvangen bij het chippen zelf naar ons sturen. Het formulier kunt u scannen en mailen of een KOPIE maken en per post sturen. Onze contactgegevens vindt u onder 'Contact' in het hoofdmenu. Stuur samen met het formulier een kort briefje met deze gegevens: registratie-/formuliernummer, chipnummer, diersoort, ras, geslacht, kleur, geboortedatum, diernaam, uw eigen naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en eventueel uw e-mail adres.
Als u geen blauw formulier heeft kunt u nog kijken of uw dier niet in een van de andere databanken geregistreerd is, PetBase is namelijk niet de enige databank in Nederland. Zie de pagina 'Andere databanken' voor meer informatie.
Heeft u na deze suggesties nog geen oplossing dan kunt u via onze website een aanmeldende instantie zoeken en een nieuwe aanmelding laten doen. Hiervoor hoeft geen nieuwe chip geplaatst te worden. Laat wel de chip goed uitlezen bij de dierenarts!

3. Wat doe ik als mijn gegevens niet correct vermeld staan?
U kunt (adres)wijzigingen niet per telefoon doen. Het makkelijkst gaat dit via onze website, optie gegevens wijzigen. U kunt ook een e-mail sturen met daarin het chip/transponder- en registratie-/formuliernummer, de oude en de nieuwe gegevens. Als u op geen enkele manier on-line de wijziging kunt doen mag u deze ook per post sturen.

4. Hoe voorkom ik dat mijn persoonlijke gegevens bij opvragen getoond worden?
Klik op gegevens wijzigen in het menu, log in met transponder- en registratie-/formuliernummer en geef uw voorkeur op. Uw persoonlijke gegevens worden alleen getoond als men zoekt op het 15-cijferig chip-/transponder-nummer en u gekozen heeft voor vrijgave.
Als u niet kiest voor vrijgave, dan worden de gegevens van de aanmeldende instantie getoond bij opvraging. Houdt er rekening mee dat deze instantie alleen op bepaalde dagen en uren open kan zijn. Als u dus niet heeft gekozen voor vrijgave en het dier 's avonds of 's nachts gevonden wordt, bent u niet direct te benaderen!

5. Mijn huisdier is overleden, hoe verwijder ik de gegevens?
U kunt zelf aangeven dat een dier overleden is door in te loggen op onze website in het menu Eigenaar.

6. Mijn dier is al geregistreerd bij een andere databank. Kan deze ook bij PetBase aangemeld worden?
Dit hoeft niet. Een aanmelding bij één van de erkende databanken is voldoende. U kunt wel controleren of het betreffende chipnummer te vinden is in de Nederlandse verwijsdatabank (www.dierkwijt.nl) en de Europese verwijsdatabank (www.europetnet.com). Als u toch een aanmelding bij PetBase wilt kan dat via een aanmeldende instantie, optie instantie zoeken. De kosten van een nieuwe registratie zijn afhankelijk van de dierenarts/instantie.

7. Ik heb geen registratie-/formuliernummer, wat nu?
Zonder registratie-/formuliernummer mogen wij geen wijzigingen doorvoeren in de databank. Chipnummer en registratie-/formuliernummer staan op het blauwe formulier of in de e-mail dat verstrekt is bij de registratie. Alleen de unieke combinatie van deze twee nummers geeft toegang tot het wijzigen van uw gegevens in de databank. Dit voorkomt fraude en beschermt uw privacy. Wij kunnen alleen zoeken op chip- of registratie-/formuliernummer en dus niet op naam of adres. Het chipnummer is uit te lezen door uw dierenarts. U kunt nog verschillende dingen doen om het registratie-/formuliernummer te achterhalen. U kunt met ons bellen vanaf het telefoonnummer dat bij ons geregistreerd is zodat we uw identiteit kunnen valideren. Nummerweergave moet ingeschakeld zijn.
Als dit niet mogelijk is kunt u proberen het registratie-/formuliernummer op te vragen bij de instantie die bij de registratie vermeld staat. Deze zal dit nummer alleen uitgeven als hij of zij u herkent als de rechtmatige eigenaar. Bent u de eigenaar die bij ons geregistreerd staat dan kunt u ook uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs scannen en per e-mail naar ons sturen. Vergeet niet het chipnummer en uw contactgegevens erbij te vermelden. U mag uw BSN (sofinummer) afdekken. Als ook dat niet lukt, laat u één van onze aanmeldende instanties het bestaande chipnummer opnieuw registreren. Dit kan alleen als het chipnummer geen bijzondere status heeft (zoals vermissing of diefstal). De kosten van een nieuwe registratie worden door de instantie bepaald.

8. Kan de chip kapot gaan of breken en een reactie bij het dier veroorzaken?
De chips worden gemaakt van biocompatibel glas. Biocompatibel glas splintert niet, het verpulvert tot zand. Een chip in een dier kan door trauma eigenlijk niet beschadigen. Als er al sprake is van een lek, dan lekt er lichaamsvocht naar binnen in de chip. Er zit niets in de chip wat naar buiten kan lekken. Huidirritatie en allergische reactie zijn nog nooit waargenomen.

9. Ik heb een nieuwe dierenarts, hoe pas ik de instantie aan die bij mijn aanmelding staat?
De instantie die u standaard ziet bij het opvragen van een chipnummer is de instantie die de chip aangemeld heeft. Deze instantie is in het bezit van het originele registratieformulier. Desgewenst kunt u een andere instantie kiezen als u bijvoorbeeld van dierenarts veranderd bent. U kunt alleen kiezen uit de bestaande aanmeldende instanties omdat alleen deze instanties toegang hebben tot het opvragen en wijzigen van registraties. Het kan dus zijn dat uw (nieuwe) dierenarts niet gekozen kan worden, in welk geval u de standaard ongewijzigd kunt laten. Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u zorgt dat uw nieuwe gegevens bij ons bekend zijn. Daarnaast kunt u de wijziging ook bij de vorige dierenarts doorgeven.

10. Bij de registratie van mijn dier staat gecastreerd, maar het is een vrouwtje!?
Bij sterilisatie wordt het dier alleen onvruchtbaar gemaakt door de eileiders af te binden. In de praktijk echter, worden vrijwel altijd de eierstokken verwijderd. Er is dan, ook bij een vrouwtje, sprake van castratie.
Soms wordt ook de baarmoeder (bijvoorbeeld bij een baarmoederontsteking) compleet verwijderd.

11. Mijn dier is uitgeschreven door de vorige eigenaar, kan ik de inschrijving weer activeren/inschrijven?
Als het dier is uitgeschreven dan kunt u zonder problemen deze weer op naam van de nieuwe eigenaar. Volg de link en log in met het chip-/ transponder-nummer en registratienummer? Het chipnummer kunt u vinden in uw vaccinatie en/of dierenpaspoort of samen met het registratienummer op het blauwe PetBase formulier of bevestigings e-mail. De vorige eigenaar heeft ook een e-mail bij de uitschrijving ontvangen met dit registratienummer!

 

Instantie

1. Moet een huisdier een transponder met de Nederlandse landcode (528) hebben voor grens overschrijdend verkeer?
Nee dit is geen verplichting. Alleen voor paarden is een verplichting van 528 nummers met een overgangregeling tot eind 2004.

2. Kunnen paarden ook geregistreerd worden bij PetBase?
Ja, alle huisdierachtige kunnen geregistreerd worden in de databank. Een aantal andere voorbeelden zijn: ezels, fretten, knaagdieren, slangen, vogels etc.

3. Hoe meld ik betaalbaar en snel transponders aan?
U kunt uw registraties doen via onze website maar ook direct vanuit steeds meer management software zoals DAISY, VetBase, DIPO en Animana. Na aanmelding zijn de gegevens direct oproepbaar via onze website.

4. Wij willen met ons asiel transponders aanmelden bij PetBase. Hoe werkt dat?
Dit is mogelijk en zelfs kostenbesparend door eerst de dieren op naam van het asiel te plaatsen. Na enkele weken kunt u alsnog de registratie gegevens overhandigen aan de nieuwe eigenaar en kosteloos de nieuwe eigenaar gegevens on-line aanpassen. U bent asiel en nog geen aanmeldende instantie? Vraag dan het startpakket aan!

5. Hoe is een chipnummer opgebouwd?
In onder andere de Verenigde Staten wordt vaak gebruik gemaakt van FDX-A transponders. Een FDX-A transponder heeft een code van 10 tekens lang en bestaat meestal uit 9 cijfers en 1 letter.
In Europa worden voor huisdieren altijd FDX-B transponders gebruikt. Deze chipnummers zijn op een vaste manier opgebouwd. Ze bestaan altijd uit 15 cijfers. De eerste drie cijfers zijn of een fabrikantnummer of een landencode. Fabrikantnummers beginnen altijd met een 9, bijvoorbeeld 945 voor FiveStar transponders. Een chipnummer dat begint met 999 is een test nummer en hoeft niet uniek te zijn.
Als het nummer met een landencode begint dan hebben de cijfers op de 4e t/m de 6e plaats ook een vaste betekenis. Een 0 op de 4e plaats is een testnummer en hoeft niet uniek te zijn. Een nummer dat begint met 5281400 is van de Raad van Beheer. Staat er een 2 op de 4e plaats dat zijn de cijfers op de 5e en 6e plaats een afgeleide van de fabrikant code. Dit is uit te rekenen door het afgeleide af te trekken van 991. Dus een nummer dat begint met 5282460 is een transponder uit Nederland (528) met een fabrikantcode (2) van 945 (991 - 46 = 945). De laatste 8 cijfers maken het nummer uniek. Het zijn volgnummers die niet op volgorde verpakt worden. In een doosje transponderders zitten dus zelden twee opeenvolgende nummers.

6. Wat zijn de normen 11784 en 11785?
De ISO normen 11784/85 vormen in combinatie de standaard voor elektronische dieridentificatie. ISO 11784 beschrijft de nummerstructuur (15-cijfers, eerste 3 zijn fabrikant- of landencode). ISO 11785 is het technisch concept van de chips. Alle chips die PetBase / Micpoint BV verkoopt voldoen aan deze normen.

7. Wat is de optie "niet gebruiken voor hereniging"?
Honden, geboren of geïmporteerd na 1 april 2013 moeten verplicht geregistreerd worden in een door de overheid aangewezen databank. Ook moeten alle wijzigingen voor deze honden worden vastgelegd.

Wij moeten als databank de eigenaren de mogelijkheid bieden om wel aan deze verplichting te voldoen zonder gebruik te maken van de functie van de databank (het herenigen van een vermist dier met zijn eigenaar). Wanneer u aanvinkt dat de registratie van een hond niet gebruikt mag worden voor hereniging kunnen we dus geen gegevens van de eigenaar vrijgeven als de hond ergens gevonden is. Zo'n hond gaat een dierenasiel in en kan dan na de standaard periode herplaatst worden.

Aangezien de databanken voornamelijk bestaan om vermiste dieren weer bij hun eigenaar terug te krijgen is ons advies om WEL gebruik te maken van hereniging. Het vinkje laat u dus bij voorkeur ongemoeid. Gebruik het alleen als een nieuwe eigenaar dit per se wil en zich ook heel goed bewust is van de mogelijke gevolgen. Als een eigenaar zijn gegevens liever niet op het publieke deel wil hebben kunt u beter de optie "alleen aanmeldende instantie" gebruiken. Een gevonden dier is in dat geval nog via u of via ons naar een eigenaar te herleiden. Probeer een eigenaar ook uit te leggen dat "publiek" betekent dat zijn gegevens alleen op te vragen door iemand die het 15-cijferige chipnummer weet.

Ons advies is altijd volledige vrijgave (aanmeldende instantie + eigenaarsgegevens) voor snelle en eenvoudige hereniging van een vermist dier met de eigenaar.

8. Ons asiel heeft een dier gekregen waarvan de eigenaar afstand gedaan heeft, hoe zetten we deze op onze naam?
Er wordt nooit zomaar een registratie uit onze databank verwijderd. Mede omdat er koppelingen naar ons zijn vanuit EPN, Petmaxx en SDGN op dit chipnummer.