FAQ animal shelter

Je kunt de registraties doen via onze website, maar ook direct vanuit steeds meer managementsoftware zoals Docasoft. Na aanmelding zijn de gegevens direct oproepbaar via onze website.

Het kan zinvol zijn om de beheerder of een van de medewerkers als chipper te laten erkennen in jullie professional PetBase account. Paraveterinairen worden onder de nieuwe wet automatisch gelijkgesteld aan chippers, maar alleen als ze geregistreerd zijn in het Diergeneeskunderegister. Ook hier geldt dat het adres van het opvangcentrum daarbij als werkadres in het Diergeneeskunderegister vastgelegd moet zijn.
Controleer ook of het UBN-nummer van het opvangcentrum bekend is of vraag het op bij RVO

No, not all animals have this obligation. The obligation for 528 numbers applies to dogs and horses.

Er worden nooit zomaar een registratie uit onze databank verwijderd. Voor een wijziging opnaam zetten of overzetten naar een andere eigenaar is altijd een formuliernummer/regsitratienummer nodig. Dit nummer kan heel eenvoudig door de geregistreerde eigenaar worden opgevraagd met zijn of haar email adres. Hoe dat werkt staat in deze veelgestelde vragen onder Eigenaar.

Als asiel of stichting kunnen jullie zelf deze dieren op jullie naam en/of professional PetBase account zetten. Zie de uitleg op onze support pagina Binnenkomst nieuw dier in het opvangcentrum
Let op: PetBase geeft je de mogelijkheid om tot 200 dieren gratis op naam van jouw asiel of stichting te registreren. Pas op het moment dat het dier geplaatst wordt, worden de kosten doorberekend (in PetPoints).

Dit is mogelijk en zelfs kostenbesparend door eerst de dieren op naam van het asiel te plaatsen, maak als jullie deze nog niet hebben een professional PetBase account aan om de chipnumers aan te melden. Als een huisdier naar een nieuwe eigenaar gaat kunnen jullie het huisdier ook overzetten naar de nieuwe eigenaar.

Let op: PetBase geeft je de mogelijkheid om tot 200 dieren gratis op naam van jouw asiel of stichting te registreren. Pas op het moment dat het dier geplaatst wordt, worden de kosten doorberekend (in PetPoints).

Asiel en nog geen aanmeldende instantie? Klik here voor aanmaken van een professional PetBase account en maak gebruik van ons digitaal startpakket

In the United States, among others, the FDX-A chip number is often used. An FDX-A chip number has a code of 10 characters long and usually consists of 9 digits and 1 letter. In Europe, FDX-B chip numbers are always used for pets. These chip numbers are built up in a fixed way. They always consist of 15 digits. The first three digits are either a manufacturer number or a country code. Manufacturer numbers always start with a 9, for example 945 for FiveStar transponders. 

Read more? Check it out on our support site:

The ISO-standards 11784/85 together form the standard for electronic animal identification. ISO 11784 determines the number structure (15-digits, the first 3 are a manufacturer’s or country code). ISO 11785 describes the technical concept of the microchips. All chips sold by PetBase/Micpoint BV comply with these standards.

Als het chipnummer verkeerd is ingevoerd, kan deze niet zomaar aangepast worden. De registratie moet worden terug getrokken, je kunt daarna opnieuw de registratie met het juiste chipnummer registreren. Zie ook de uitleg op onze support pagina Help ik heb een fout gemaakt, hoe herstel ik dit?

PetBase support site!

To help all our customers as good as possible, we have set up a support site. It contains a lot of the frequently asked questions. Is your question not listed here? Take a look at our support site. 

Do you have other questions that are not listed here? Feel free to contact us!

en_GBEnglish

Login